Sommerferie 2021

Det nærmer seg ferie, og vi ber alle pasienter ordne resepter og kontroller i god tid før sommeren. Bemanningen er redusert på sommeren, og kontoret tar hovedsakelig imot ø-hjelp i ferieperioden.

Legene har følgende ferier:

Erik L Werner: 19/7 – 8/8

Kjetil Dokka: 5/7 – 18/7 og 26/7 – 8/8

Magnus K S Andersen: 5/7 – 25/7 og 2/8 – 8/8

Vi har fått inn 120 influensavaksiner

Legekontoret har nå fått inn 120 doser med influensavaksine.

Risikogrupper er spesielt anbefalt vaksine:

  • Alder over 65 år
  • Kroniske sykdommer (hjerte/kar, diabetes, alvorlig overvekt, luftveissykdommer bl.a.)

For samme grupper er det også anbefalt med vaksine mot lungebetennelse (Pneumovax) hvis denne ikke er satt innenfor siste 5-10 år.

TIL DEG SOM HAR FASTLEGE VED KYSTVEIEN LEGESENTER

KYSTVEIEN LEGESENTER har som kjent fire fastleger og en LIS1 lege (turnuslege). Dessverre slutter dr Marthe Haugland Evensen ved vårt kontor den 1. desember, for å gå over i annen stilling.

Som det har fremgått av diverse mediaoppslag de siste årene, så er det stadig vanskeligere å rekruttere nye, unge leger til fastlegestillinger. Det innebærer at Arendal kommune dessverre ikke har klart å finne en etterfølger til dr Evensens praksis, til tross for to utlysninger.

De 750 innbyggerne som nå står på dr Evensens liste vil fra 1. desember kunne velge annen lege i kommunen. Dessverre er det nesten ikke ledige lister, slik at denne muligheten er ikke reell. Vi, de tre gjenværende legene ved Kystveien Legesenter, ønsker å fortsatt kunne tilby dere som bruker vårt legesenter fastlegetjenester her. Dere kan derfor bli flyttet over på våre lister.

Heldigvis får vi fra 1. desember en svært dyktig, kvinnelig lege som vikar. Dere som har hatt dr Evensen som fastlege, og som fortsatt vil benytte Kystveien Legesenter, oppfordres til å fortrinnsvis bestille timer hos vikaren, dr. Nadin Bjørhei. I løpet av 2021 regner vi med å få besatt den ledige fastlegeavtalen ved vårt senter, og du kan igjen få en stabil fastlege over tid!

Influensavaksine

Hele Arendal er dessverre tom for influensavaksiner – Norge har i år bestilt alt for få vaksiner til å dekke behovet! Vi håper å få en ny forsyning rundt 20. november, men det er usikkert. Disse vil i så fall være forbeholdt pasienter som er over 65 år, eller som har en kronisk sykdom (diabetes, hjerte/kar sykdom, KOLS, asthma, overvekt) og gravide i 2. og 3. trimester. 

Ta helst kontakt for å avtale tid på forhånd, eller du kan slå det sammen med et legebesøk hos fastlegen din. 

Hos oss koster vaksinen i år bare 50 kroner!

Vi tar koronatester!

Kystveien Legesenter har tilbud om koronatesting av alle pasienter med fastlege hos oss. Det er også en teststasjon på legevakten, men denne er for tiden overbelastet. Det er derfor ønskelig at flest mulig som trenger test tar denne hos fastlegen.

Ta kontakt hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, har hatt nærkontakt med personer som har påvist smitte eller har andre spørsmål vedrørende koronapandemien. Ved behov for test vil du bli satt opp til dette så fort som mulig. Testene blir tatt på baksiden av bygget på Krøgenes. Svar foreligger vanligvis etter 1-2 døgn.

SOMMEREN 2020

Ferieavviklingen for legene ved senteret er som følger:

  • Erik uke 28-29-30-31
  • Magnus uke 28-29-30-31
  • Marthe uke 26-27-30-31-32
  • Kjetil uke 29-30-31-32
  • (Andrea uke 31-32-33– Henriette uke 26 )

Kontoret vil være bemannet i ferieukene, men med mindre kapasitet enn vanlig hovedsakelig for ø-hjelp.

Vi ber alle pasienter passe på å fornye resepter i god tid før ferien.

Coronavirus

Som kjent har Corona viruset også kommet til vår landsdel. Ved Kystveien Legesenter er vi svært opptatt av å holde legesenteret fritt for mulig virus. Det betyr at vi er veldig strenge på følgende retningslinjer:

– Hvis du er forkjølet eller har hoste, feber, snue, så ring på forhånd! 

– Vi vil samle alle med luftveisinfeksjoner til et eget mottak på baksiden av kontoret, slik at vi unngår eventuell smitte i lokalene våre. 

– Hvis du ikke trenger legetilsyn, men ønsker råd og veiledning, eventuelt sykmelding, så opprett en E-KONSULTASJON her fra nettsiden. Du får svar samme dag. 

Leger ved Kystveien Legesenter

Alle fastlegene ved Kystveien Legesenter er nå spesialister i allmennmedisin.

I tillegg har vi Lege i Spesialisering (LIS1 – tidligere «turnuslege»), som bytter hvert halvår. I perioder har vi også vikarlege. På denne måten ønsker vi å kunne tilby legetjenester til alle som trenger det, og ha lege tilgjengelig hvis det er noe som haster og din fastlege kanskje ikke har ledig time på noen dager.