Ansatte

Leger

Erik L. Werner er fastlege, spesialist i allmennmedisin og professor på Universitetet i Oslo. Han er tilstede på kontoret onsdag, torsdag og fredag. Han er også kommuneoverlege i Arendal.

Kjetil Dokka er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han er tilstede på kontoret alle dager utenom tirsdag.

Magnus Kåre Skjeggedal Andersen er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han er tilstede på kontoret alle dager utenom onsdag.

Birgit Wigeland Moy er fastlegevikar og spesialist i gynekologi. Hun er tilstede alle dager utenom fredag.

Turnuslege

Vi har turnuslege tilknyttet kontoret som er hos oss et halvår av gangen.

Helsesekretærer

Vi har et stabilt og godt team med helsesekretærer på kontoret bestående av Adeline Tran, Iselin Grimsrud Danielsen og Christina Mønsted.