Ansatte

Leger

Erik L. Werner er fastlege, spesialist i allmennmedisin og professor på Universitetet i Oslo. Han er tilstede på kontoret onsdag, torsdag og fredag. Han er også kommuneoverlege i Arendal.

Kjetil Dokka er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han er tilstede på kontoret alle dager utenom fredag.

Magnus Kåre Skjeggedal Andersen er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han er tilstede på kontoret alle dager utenom onsdag.

Birgit Wigeland Moy er fastlege, spesialist i gynekologi og under spesialisering i allmennmedisin. Hun er tilstede alle dager utenom fredag.

Cecilie Mortensen er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Hun er tilstede på kontoret alle dager utenom onsdag.

Turnuslege

Vi har turnuslege tilknyttet kontoret som er hos oss et halvår av gangen.

Helsesekretærer

Vi har et stabilt og godt team med helsesekretærer på kontoret bestående av Adeline Tran, Iselin Grimsrud Danielsen, Christina Mønsted og Rebecca De Bisson Abrahamsen.