Ansatte

Leger

Erik L. Werner er fastlege, spesialist i allmennmedisin og professor på Universitetet i Oslo. Han er tilstede på kontoret onsdag, torsdag og fredag. Han er også kommuneoverlege i Arendal.

Marthe Haugland Evensen er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Hun er tilstede på kontoret alle dager utenom fredag.

Kjetil Dokka er fastlege og blir snart spesialist i allmennmedisin. Han er tilstede på kontoret alle dager utenom tirsdag. Han har for tiden sykehusår i forbindelse med spesialisering. Vikar for ham er Hanne Marte Lien.

Magnus Kåre Skjeggedal Andersen er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Han er tilstede på kontoret alle dager utenom onsdag.

Turnuslege

Vi har turnuslege tilknyttet kontoret. Dette halvåret er det Carina Dahl som er turnuslege hos oss.

Helsesekretærer

Vi har et stabilt og godt team med helsesekretærer på kontoret bestående av Adeline Tran, Iselin Grimsrud Danielsen, Christina Mønsted og Maria Frøyna. Maria vikarierer for Anita Vatne som har tatt et års permisjon.