TIL DEG SOM HAR FASTLEGE VED KYSTVEIEN LEGESENTER

KYSTVEIEN LEGESENTER har som kjent fire fastleger og en LIS1 lege (turnuslege). Dessverre slutter dr Marthe Haugland Evensen ved vårt kontor den 1. desember, for å gå over i annen stilling.

Som det har fremgått av diverse mediaoppslag de siste årene, så er det stadig vanskeligere å rekruttere nye, unge leger til fastlegestillinger. Det innebærer at Arendal kommune dessverre ikke har klart å finne en etterfølger til dr Evensens praksis, til tross for to utlysninger.

De 750 innbyggerne som nå står på dr Evensens liste vil fra 1. desember kunne velge annen lege i kommunen. Dessverre er det nesten ikke ledige lister, slik at denne muligheten er ikke reell. Vi, de tre gjenværende legene ved Kystveien Legesenter, ønsker å fortsatt kunne tilby dere som bruker vårt legesenter fastlegetjenester her. Dere kan derfor bli flyttet over på våre lister.

Heldigvis får vi fra 1. desember en svært dyktig, kvinnelig lege som vikar. Dere som har hatt dr Evensen som fastlege, og som fortsatt vil benytte Kystveien Legesenter, oppfordres til å fortrinnsvis bestille timer hos vikaren, dr. Nadin Bjørhei. I løpet av 2021 regner vi med å få besatt den ledige fastlegeavtalen ved vårt senter, og du kan igjen få en stabil fastlege over tid!