Leger ved Kystveien Legesenter

Du har kanskje merket at det er flere nye leger ved Kystveien Legesenter den senere tiden? Grunnen til det, er at for å fullføre spesialisering i allmennmedisin, så trenger legene et års tjeneste på sykehuset. Dermed blir det behov for vikarer. Når Kjetil Dokka kommer tilbake i mars 2020, så vil alle fastlegene ved legesenteret være spesialister i allmennmedisin!

Frem til mars 2020 vil dr Hanne Marte Lien være vikar for dr Dokka. I tillegg har vi LIS1 lege (tidligere turnuslege) som skifter hvert halvår. Nå er det dr Helene Samuelsen som gjester oss frem til 1. mars.