Leger ved Kystveien Legesenter

Alle fastlegene ved Kystveien Legesenter er nå spesialister i allmennmedisin.

I tillegg har vi Lege i Spesialisering (LIS1 – tidligere «turnuslege»), som bytter hvert halvår. I perioder har vi også vikarlege. På denne måten ønsker vi å kunne tilby legetjenester til alle som trenger det, og ha lege tilgjengelig hvis det er noe som haster og din fastlege kanskje ikke har ledig time på noen dager.